Prečo si vybrať práve drevo?

Drevo je najstarší konštrukčný materiál človeka. V súčasnosti je drevo mimoriadne populárny stavebný materiál našich interiérov a exteriérov. Drevo bolo a je výborným konštrukčným materiálom, navyše dnes už empiricky aj vedecky dobre overeným a spoznaným. Je absolútne ekologicky nezávadný. Obľúbenosť dreva je podmienená aj ďalšími jeho charakteristickými vlastnosťami.

Je to predovšetkým nízka tepelná vodivosť, ktorá umožňuje použiť drevo ako dobrý tepelnoizolačný materiál. Ďalej je to jeho hygroskopickosť, ktorá umožňuje odoberať v uzavretom priestore nadbytočnú vlhkosť zo vzduchu a naopak presušený vzduch nakrátko zvlhčovať. Preukázané sú i tlmiace účinky elektromagnetického žiarenia, čo vo vzťahu k človeku vytvára pozitívnu elektroklímu drevom uzatvoreného priestoru. Spolu tieto vlastnosti pre človeka vyvolávajú osobitnú pohodu pri pobyte v interiéri s dostatočným množstvom dreva. Napomáha tomu i schopnosť tlmiť hluk, pohlcovať pachy a napokon i príjemný vzhľad a omak dreva. V drevených interiéroch je človeku spravidla príjemne, napr. pri železe a skle sa dá robiť, ale nie bývať, a pri umelej hmote už vôbec nie.

Upozornenie:

Drevo-rezivo je živý materiál, v ktorom za žiadnych okolností nehľadajte absolútnu dokonalosť. Každý kus je originál, nie je možné dosiahnuť 100% rovnakosť pri viackusových odberoch. Drevo nie je umelá hmota, ani železo, aby po spracovaní ostal tvar nemenný. Malé rozdiely sú vždy a za každých okolností, živá hmota reaguje na prostredie, kde sa nachádza. Už len záleží na Vás, ako s rezivom budete ďalej zaobchádzať, či sa bude ihneď aplikovať do danej stavby, alebo sa nechá na odležanie a dozretie. Radi Vás chceme na túto skutočnosť upozorniť, nakoľko sa stretávame s nedostatočnou informovanosťou zákazníkov. Tešíme sa na ďalšie Vaše otázky v prípade nejakých nejasností.

Kontaktný formulár