Kontakt

Drepex, s.r.o.
Píla Dulov
P.O.Box 3
018 52 Pruské
Mobil1: 0905 703 393
Mobil2: 0905 293 082
Tel, fax: 042 / 444 10 44
Mail: drepex@drepex.sk
Konateľka: Eva Pechancová
IČO: 31643256
IČ DPH: 2020437914

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Trenčín oddiel: S.R.O ... vložka číslo: 3245/R

Kontaktný formulár