Montáž

Vyfrézovaný drevený profil je vo výrobe ukladaný na seba v počte 5-10 ks. Profily sa pri preprave musia zaistiť, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu pera a drážky.

Montážny návod pre terasy z drevených dosiek

1. Príprava

Na príslušnej ploche sa odoberie zemina do hĺbky cca. 15-20 cm. Pre zaistenie regulovaného odvodnenia sa odporúča základná vrstva štrku, výšky cca. 15 cm. Pre presné vyrovnanie betónových dosiek by mala byť nakoniec použitá vrstva piesku, výška 5 cm.

2. Základ

Pre stabilný základ sa použijú betónové dosky o rozmeroch 30x30x4 cm, ktoré sa kvôli odtoku vody vyrovnajú do mierneho spádu. Vzdialenosť jednotlivých betónových dosiek (merané od stredu dosky) by mala byť maximálne 50 cm, aby sa zabránilo prehýbaniu nosných trámov.

3. Spodná konštrukcia

Tento plávajúci spôsob pokladania môže byť kvôli zosilneniu stability spodnej konštrukcie doplnený železnými uholníkmi, ktoré sa priskrutkujú na betónové dosky.

4. Pred montážou

Terasové dosky by mali byť pred priskrutkovaním na spodnú konštrukciu predvŕtané. Použite takú vŕtačku, aby skrutky so zápustnou hlavou boli do povrchu terasovej podlahy úplne zapustené. Upevnenie podlahových dosiek sa vykonáva smerom von od domu. Šírka špáry medzi domom a podlahou musí byť dodržaná v minimálnej vzdialenosti 8 mm.

5. Montáž

Dosky by mali byť položené s medzerou 5 – 10 mm. Odporúča sa použiť rovnako silné dištančné kolíky. Následne sa podlahové dosky priskrutkujú k nosnej ploche. Praktickou pomôckou pri ukladaní je pásový zverák. Tento dosky presne upne, a uľahčí tak ich priskrutkovanie.

6. Úprava okrajov

Pre úpravu okrajov existuje viac variantov. Okraj možno upraviť priskrutkovaním krycích dosiek. Tieto zakryjú konce dosiek a miesta rezu. Ale aj zakrytie okrajov pomocou kameňov je veľmi atraktívne. V tomto prípade je dôležité dodržať odstup 2 cm od terasových paluboviek  z dôvodu dilatácie a zadného odvetrávania.

 

POUŽITIE A MONTÁŽ

Bavorský profil, perodrážka, zrubový obklad je určený pre obkladanie stien v interiéri - stropov v interiéri, dlážkovica pre vytvorenie drevených podláh hlavne v interiéri. V exteriéri sa môže uplatniť pri výstavbe rôznych účelových zariadení ( drevené rampy, pódia, altánky ... ).

Bezchybnú aplikáciu drevených profilov v interiéroch sa dosiahne dodržaním následných podmienok :

1. V danej miestnosti musia byť stabilizované vlhkostné a teplotné pomery.

2. Steny a podlahy musia byť suché a vyzreté bez možnosti navlhnutia.

3. Pred začatím vlastnej montáže príslušný profil umiestniť do miestnosti, tento rozbaliť, preložiť latkami a nechať aklimatizovať na príslušné vlhkostné a teplotné pomery minimálne po dobu 48 hodín.

4. Montáž bavorskího profilu a perodrážky je potrebné realizovať na podkladový rošt z drevených lát v rovnakej hrúbke s vlhkosťou cca 14%. Konštrukcia roštu musí umožňovať za obkladom prúdenie vzduchu. V prípade montáže podkladových lát vodorovne je potrebné tieto pokladať prerušovane alebo použiť kontralaty.

5. Podkladové laty pre montáž dreveného profilu v exteriéri je potrebné ošetriť proti hnilobe a plesniam zo všetkých strán.

6. Priestor medzi podkladovými latkami roštu a obkladom je možné vyplniť tepelno a zvukoizolačnými materiálmi pri zachovaní odvetrávacej škáry.

7. Fixovanie profilov sa vykonáva :

  • pomocou klincov, ktoré sa umiestňujú do pera tak, aby po zasunutí ďalšieho profilu boli skryté v drážke,
  • pomocou montážnych plieškov,
  • pomocou povrchovo upravených skrutiek a klincov, ktoré na profile priznávame

8. Pre správnu a bezchybnú montáž dlážkovice je potrebné niektoré z uvedených zásad ešte zvýrazniť:

  • Správna aklimatizácia dlážkovice má kľúčový význam pre minimalizovanie medzistykových špár medzi jednotlivými lamelami. Drevenú podlahu bez medzier v stykovej špáre nie je možné vylúčiť z dôvodu prirodzenej reakcie dreva na zmenu relatívnej vlhkosti vzduchu a teploty v danom prostredí. Zmenu vlhkosti u ihličnatých drevín o 1% predstavuje mieru zosychania, napučania 0,24%. Táto skutočnosť má za následok, že v prípade úplne správne položenej drevenej podlahy sa v priebehu zimnej vykurovacej sezóny vytvoria medzery, ktoré sa po jej skončení znovu uzatvoria.
  • Kvalitu položenej drevenej dlážky determinuje správne nadimenzovaný rošt, na ktorý je drevený profil dlážky fixovaný. Hustota hranolkov v rošte je závislá od hrúbky lamely profilu s požiadavkou, aby bol vylúčený jej priehyb.
  • Položená dlážkovica musí po obvode miestnosti vytvoriť dilatačnú špáru, ktorá sa prekryje rohovou lištou.
  • Povrchovú úpravu dlážkovice doporučujeme realizovať vysokokvalitnými polyuretanovými a akrylátovými lakmi. Vylučuje sa použitie vodou riediteľných napúšťacích materiálov.

Výrobca a predajca pri porušení horeuvedených zásad, nesprávnej preprave, skladovaní, povrchovej úprave nevhodnými materiálmi nezodpovedá za následné estetické a funkčné nedostatky hotového obkladu a podlahy.

Kontaktný formulár