Stavebné rezivo

Stavebné rezivo vieme vyrobiť na objednávku v rôznych hrúbkach, šírkach i dĺžkach.

  • Hranoly

Drevený hranol je prvok v stavebnom rezive používaný ako nosný prvok. Vieme vyhotoviť každý rozmer podľa želania zákazníka do 11m. Robíme kvalitný porez zo smrekového reziva, po dohode i z borovice a červeného smreka.

  • Dosky

Drevené dosky sú neodmysliteľnou súčasťou pre stavebníka, majú rôzne využitie ako debnenie, podbíjanie, obkladanie , šalovanie a iné.

  • Foršne

Patria medzi najpoužívanejší prvok v stavebnom rezive. Podobne ako u hranolov vieme vyhotoviť každý rozmer podľa želania zákazníka.Drevené fošne sa používajú ako šetrnejší typ hranola, používajú sa napr. pri stavbe skrytých šetrných stropov, stenových stĺpikov, pre výrobu krokiev, klieštin, priehradových väzníkov, nosné prvky podláh, atď.

  • Strešné laty

Inštalujú sa na šikmú strechu ako nosné konštrukcie strešnej krytiny a slúžia k vytvoreniu vetraného priestoru medzi vlastnou strešnou konštrukciou a krytinou s nosným latovaním. Väčšinou sú v rozmeroch 5x3 a 5x4. Po dohode a objednávke môžeme vyhotoviť aj iný rozmer.

  • Paletové prírezy

Vhodné na výrobu a opravu paliet.

  • Žrďovina

Sortimenty žrďoviny sa zväčša využívajú v stavebníctve, na podporné stavby ako stojky, lešenia, lesnícke stavby a zariadenia, atď.

Kontaktný formulár